Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.

924

Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella

Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det​  Aktuell skatteskuld baseras på årets skatteplikt iga resultat, vilket skiljer sig från årets Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla  Periodens aktuella skatt, -158,4, -47,4. Justering från tidigare år, 7,0, -4,7. Total aktuell skattekostnad, -151,4, -52,1. Uppskjuten skatt, 12,1, 12,1. Total redovisad​  Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Aktuell skatteskuld

  1. Duty belt
  2. Ap7 safa fonds
  3. Tuff cykelhjälm barn
  4. När börjar man studera engelska i skolan
  5. Torra skät
  6. Prövning matematik c
  7. Magelungen djupkarta
  8. Bern schweiz fakta
  9. Finland skolorna öppnas
  10. Vargas fred ultimo libro

Internationellt samarbete. Samverkan med andra myndigheter. Bekämpande av organiserad brottslighet. Effekter av samverkansarbetet. Ökad kunskap om privatekonomi hos unga. Ökad kunskap om privatekonomi hos vuxna.

"Kredit avrådes" enligt KreditFakta. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) Omprövningsbeslut Moms/AG. (3 år*).

2021-04-06 · Sammanställning årets skatteskuld/fordran. Syftet med bilagan är att stämma av huvudkontot för skatteskuld/fordran. Det vanligast använda kontot för detta är 2510. Bilagan skapas automatiskt när du gör ett val för avsättning eller återföring i resultatplaneringen i skatteberäkningen.

-128. Förvaltningsresultat efter avdrag för aktuell skatt. 300. 236.

Beräkna företagets aktuella skattekostnad, aktuell skatteskuld och skattebetalning. Använd skattesatsen 25% och räkna med att företaget följer den normala tidtabellen för skattebetalningar. (Inga fyllnadsbetalningar har gjorts.) Aktuell skattekostnad i resultaträkningen för år X5 (Anges som negativt belopp) tkr

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) ja nej. Omprövningsbeslut Moms/AG. Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot). Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp). Restförda skatteskulder hos  Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot). Antal betalningsuppmaningar/-krav (3 år*, datum och belopp). Restförda skatteskulder hos  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  Kortfristiga skulder.

Aktuell skatteskuld

Justering avseende tidigare år, 1, 0. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader, 0, 18. Totalt redovisad skatt, 31, 30  Total aktuell skattekostnad. –3 093 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag.
Rau chua

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatteskuld.

Räntebärande nettoskuld dividerad med summan av eget kapital. Soliditet.
Hedengren byu

207 cc cabrio peugeot
barn hostar oavbrutet
utbildningsportalen harryda
hos dig på engelska
hur många procent kakao i marabou
asbest cement leidingen
när får man skjuta raketer

Har en aktuell skatteskuld på 40 075 kronor. Har tidigare haft två betalningsanmärkningar för obetalda skatter på 132 790 kronor. "Kredit avrådes" enligt KreditFakta.

14 övriga skulder. 892.


Med laser service srl
afab enby

Hej och tack för din fråga, En latent skatteskuld är en skuld som antas bli aktuell i framtiden. Det är vanligt att det avser en framtida försäljning av en bostad eftersom en sådan försäljning förväntas resultera i en inkomstbeskattning, under förutsättning att man säljer bostaden med vinst.

Är skattesatsen olika för kvarhållna och utdelade vinstmedel ska enligt punkt 29.10 aktuell skatt värderas enligt den skattesats som gäller för icke utdelade vinstmedel fram till dess utdelningen redovisas som Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det blir då ytterligare 100 000 kr i skillnad och en ny uppskjuten skatteskuld bokförs på 21 400 kr.